Jsme dynamická společnost a hlavní aktivitou je modernizace a zefektivnění tepelných a energetických zařízení.

Základním směrem našich aktivit je prezentovat klientovi profesionální přístup týmu specialistů spolu s maximální adaptabilitou navrženého technického řešení, které maximálně zohlední konkrétní problém, záměr, vizi, studii či projekt u klienta.

 • V rámci definovaného úkolu se snažíme dát do akceptovatelného poměru:
  • Maximální účinnost daného návrhu a co nejvyšší technické parametry
  • Minimální investiční nároky
  • Ekonomicky akceptovaný výstup (cena tepla, elektrické energie, chladu)
  • Základem je vždy technika, ovšem při komplexním návrhu zohledňujeme i ekonomické ukazatele
 • Konzultujeme s klientem dané výstupy, tak aby klient byl kompletně zorientovaný a při své rozhodovací fázi měl k dispozici kompletní a důvěryhodné podklady, které eliminují absenci jakýchkoliv klíčových segmentů. Tím dojde k tomu, že při realizaci projektu je slovo „vícepráce“ de facto tabu.
 • Klientovi garantujeme 100% kvalitu realizovaných prací.
 • Klientovi garantujeme vysokou spolehlivost a bezpečnost provozu.

Naše argumenty umíme doložit i odpovídajícími referencemi ve všech námi nabízených službách, dodávkách a zodpovědném servisu.

motive

Společnost vznikla 24. července 2000 a mezi zakládající členy patřily společnosti TEDOM, a. s. v čele s Ing. Josefem Jelečkem a společnost EKOL, spol. s r. o. včele s Ing. Gustavem Poslušným a profesorem Ing. Stanislavem Veselým, CSc.

Histórie vlastnictví společnosti:

 1. 6. 2011 – 30. 7. 2015    GGE, a. s. Bratislava
 2. 7. 2015 – 10. 9. 2015    Market Garden s. r. o. Bratislava
  Od 10. 9. 2015                  ENERGODYN s. r. o.  Košice