1 Bratislava – Devínska Nová Ves, Slovensko Rekonstrukce tepelného hospodářství  – instalace kogenerační jednotky 1,550 MWe, dodávka 17 x domovních předávacích stanic, rekonstrukce 34 domovních předávacích stanic, centrální dispečink 2002-2004
2 Snina, Slovensko Rekonstrukce tepelného hospodářství – instalace 24 km předizolovaného potrubí, instalace 240 domovních předávacích stanic, centrální dispečink 2002-2005
3 Želiezovce, Slovensko Rekonstrukce tepelného hospodářství 2005
4 Snina, Slovensko Výstavba biomasového kotle 1,5 MWt + rozvody 18 km + 160 ks odevzdávacích stanic tepla 2006
5 Bratislava – Devínska Nová Ves, Slovensko Tepelné hospodářství – dodávka, montáž a vyvedení výkonu KGJ 2 x 150 kW 2008
6 Brno, Česká republika Výstavba výrobního závodu pro výrobu turbín spol. EKOL 2008
7 Želiezovce, Slovensko Instalace biomasového kotle na fytomasu – obilná sláma 2 MWt 2009
8 Zohor, Slovensko Výstavba energocentra – skládka tuhého komunálního odpadu – dodávka, montáž a vyvedení výkonu KGJ 2 x 160 kW 2009
9 Sušice, Česká republika Dodávka, montáž a vyvedení výkonu 3 ks kogeneračních jednotek (1 x 300 kW, 2 x 175 kW). 2009-2010
10 Palárikovo, Slovensko Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizační projektová dokumentace stavební části KGJ 3 x 3 MWe 2009
11 Košice, Slovensko Krytá plovárna – dodávka a montáž 2 ks kogeneračních jednotek Micro T 30 AP, instalace spalinovodu a komínů 2010
12 Dunajská Streda, Slovensko Kogenerační  zdroj s celkovým elektrickým výkonem 5,2 MWe, od vypracování projektové dokumentace po konečnou montáž kogeneračních jednotek 2010-2012
13 Tišnov, Česká republika Kompletní dodávka prací v rámci rekonstrukce kotelny K07 –  dodávka, montáž a vyvedení výkonu 2 ks kogeneračních jednotek Cento T 180 ST 2010
14 Kremnička, Banská Bystrica, Slovensko Vypracování projektové dokumentace a dodávka mikrokogenerace TEDOM Micro T30 2010-2011
15 Tábor, Česká republika Zpracování projektové dokumentace pro kogenerační zdroj na bázi organického Rankinova cyklu 1 MWe, biomasa – dendromasa, Chotoviny – Červené Záhoří 2010-2011
16 Noginsk, Rusko Vypracování kompletní technické koncepce a úvodní projekční studie výstavby paroplynového cyklu o výkonu 40 MWe a plynové kotelny 60 MWt 2010-2011
17 Bratislava, Slovensko Vypracování komplexní technické koncepce a úvodní projekční studie výstavby trigeneračního zdroje o výkonu 35 MWe, 35 MWt, 35 MWchl 2010
18 Bratislava – Devínska Nová Ves, Slovensko Technologická rekonstrukce stávající výměníkové stanice – výměna protiproudých výměníků za deskové 35 MWt 2010
19 Boskovice, Česká republika Dodávka a montáž kogenerační jednotky TEDOM Cento T 180 SP 2011
20 Prešov, Slovensko Dodávka, montáž a projektová dokumentace mikrokogenerace TEDOM Micro T30 SP 2011
21 Považská Bystrica, Slovensko Dodávka a montáž horkovodního kotle LOOS UNIMAT UT 20 MWq – od projektové dokumentace přes inženýrskou činnost po dodávku, montáž a uvedení do provozu 2011
22 Horažďovice, Česká republika Rozšíření systému centrálního zásobování teplem 2011
23 Dunajská Streda, Slovensko Modernizace připojení rozvodů (10km), předizolovaného potrubí, dodávka 9ks odevzdávacích stanic tepla, montáž, měření a regulace 2011-2012
24 Štúrovo, Slovensko Dodávka, montáž a připojení k distribuční síti – kogenerační jednotky 2 x 400 kWe a tepelná čerpadla (voda/voda) 2012
25 Zlín, Česká republika Rekonstrukce rozvodů tepla 5km, 19 výměníkových stanic, záložní plynový kotel 4,0 MWe, parní vyvíječ a centrální výměníková stanice včetně měření a regulace 2012
26 Sirakovo, Srbsko Realizace dodávky a montáže kogenerační jednotky TEDOM Quanto 1,2 MWe pro NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE 2012-2013
27 Boka, Srbsko Realizace dodávky a montáže kogenerační jednotky TEDOM Quanto 0,4 MWe pro NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE 2013-2014
28 Bradarac, Srbsko Realizace dodávky a montáž kogenerační jednotky TEDOM Quanto 0,4 MWe pro NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE 2014-2015
29 Turija, Srbsko Realizace dodávky a montáž kogenerační jednotky TEDOM Quanto 1,2 MWe pro NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE 2014-2015

 

banner_tenergo