KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Uvažujeme zejména ty, které pracuji na principu pístových spalovacích motorů, včetně veškerého příslušenství. Jsme schopni dodat kogenerační jednotky s motory na bázi světových výrobců. Výkonovou škálu jsme schopni efektivně nabídnout a dodat až do souhrnného jednotkového elektrického výkonu 20 MW, pro paliva:

  • zemní plyn
  • bioplyn
  • degazovaný plyn
  • koksárenský plyn
  • LTO
  • TTO
  • a další paliva (u nestandardních paliv je nutné provést nejdříve analýzu).

Hlavní idea nasazení této technologie – krytí vlastní spotřeby elektrické energie s využitím vyrobeného tepla a schopnost plnit funkci záložního zdroje elektrické energie.

V případě požadavku nabízíme i kontejnerovou variantu ve výbavě podle požadavků (teplota, vlhkost, hluk)


TEPELNÁ ČERPADLA

Odpadní teplo jsme schopni využít díky tepelným čerpadlům (vzduch-voda, voda-voda, země-voda), včetně příslušenství. Implementace jak do systémů vytápění rodinných domů, tak do obytných bytových domů a technologické aplikace – při využívání odpadního tepla. Základním principem funkce tepelného čerpadla je nízko potenciální teplo, které je možno získat a v tepelném čerpadle jej navýšit na požadovanou úroveň a předehřívat jím teplonosné medium. Tím, velice efektivně, snížíme náklady na provoz celé tepelné technologie.


SPALINOVÉ VÝMĚNÍKY

Využivají spalin z kogeneračních jednotek, nebo pecí, nebo spalovací turbiny k dalšímu ohřevu teplonosného média. Jedná se o spalinové výměníky, do kterých vstupují horké spaliny z kogenerační jednotky a teplonosné medium většinou voda, která je spalinami ohřívána na potřebnou úroveň. Tepelný výkon a dostatečné dimenzování spalinového výměníku je součástí úvodní studie a detailního technického návrhu, který vždy konzultujeme se zákazníkem.

 

banner_tenergo