Služby

Vybírejte již nyní z tematických táborů pro vaše děti

Prázdniny se kvapem blíží a i když máme pocit, že naše děti měly vloni i letos verneovské prázdniny dle knihy Julese Verna „Dva roky prázdnin“, stejně bychom se měli připravit na to, že přijdou v červenci a v srpnu letošního roku skutečné p r á z d n i n y, které mají své kouzlo již jen tím, že jsou definitivně a provždy dané a jsou stále ve stejném termínu. A proto se na ně naše děti těší. Žádná on-line výuka, žádné počítače, a hlavně moci si zaběhat a vyhrát si s kamarády, když o „koronavirových prázdninách“ nemohly pořádně ven. Děti při on-li výuce zažily mnohdy šok. Dříve je rodiče odháněli od počítačů a době on-line výuky je naopak u počítačů drželi zuby nehty, až se dětem elektronika zajídala …

děti hra

Proto se, milí rodiče, vynasnažte, aby vaše děti prožily krásné prázdniny tak jak si zaslouží a jak mají správně vypadat a vyberte pro své studentíky jeden z tematických táborů. Volte a vybírejte podle toho, co vašemu dítěti vyhovuje, v čem se vidí ono – ne v čem ho vidíte vy! Jsou to jeho prázdniny, tak mu dovolte je strávit podle svého. A možná že z tábora, který si vybralo samo, přijede nadšené a bude ve svém záměru pokračovat anebo přijede s tím, že jste měli pravdu a příště zkusí zase něco jiného, co mu třeba i doporučíte vy. Ale hlavně by si to vaše dítě mělo samo zkusit. Jinak nepřijde na to, zda se mu líbí to či ono.

on line výuka

Na tematických táborech https://www.atabor.cz/10-duvodu-proc-jet-s-nami/ se děti naučí spoustu věcí, mají volnost, ale zároveň musejí dodržovat pořádek ve svých „světničkách“. Naštěstí se udržel tak zvaný bodovací systém ještě z dob našeho mládí, kdy se přidělovaly body za úklid. Tak alespoň máte jakousi malou jistotu, že vaše dítě nezvlčí, protože si bude muset na chatce svou postel ustlat a srovnat věci ve skříňce.

Děti vzpomínají na hry, zábavu a nové kamarády pak celý rok, a ne jedno dítě si chce tematický tábor zopakovat i příští rok.