Politika

Jaké nevýhody mají levné elektrocentrály


Jen málokdo je nadÅ¡en, když mu pÅ™ijdou úÄty za elektÅ™inu. A problém je, že není tak snadné je snížit, neboÅ¥ ji potÅ™ebujeme k naÅ¡emu každodennímu životu. Koneckonců, právÄ› ona nám pohání ledniÄku a mrazák, poÄítaÄ, televizi, nejrůznÄ›jší kuchyňské i jiné přístroje, nabíjíme s ní mobilní telefony.

Je tedy jen pochopitelné, že i zde lidé hledají způsob, jak uÅ¡etÅ™it. A jedním z nich je koupÄ› vlastní domácí elektrárny, která nám bude vyrábÄ›t proud. To bude znamenat konec veÅ¡kerým úÄtům za elektÅ™inu.

elektrina1

SamozÅ™ejmÄ› vÅ¡ak za ni nechceme platit horentní sumy. Proto sháníme levné elektrocentrály, doufaje, že tím skuteÄnÄ› uÅ¡etříme peníze. Je tomu ale skuteÄnÄ› tak?

V první Å™adÄ› e potÅ™eba si říci, že ani v tomto případÄ› nebudeme mít elektÅ™inu zadarmo. I elektrocentrála totiž potÅ™ebuje palivo, a je jedno, jestli se jedná o solární panely Äi dieslový generátor. A zde je právÄ› ten nejvÄ›tší háÄek.

Je totiž důležité si uvÄ›domit, kolik paliva zhruba budeme potÅ™ebovat. To zjistíme, když se podíváme na výkonnost elektrocentrály a na to, kolik elektÅ™iny jsme za uplynulé období spotÅ™ebovali. Tento údaj najdeme na naÅ¡em posledním vyúÄtování. Dále potÅ™ebujeme také znát cenu paliva.

Zde si pak již jen spoÄítáme, kolik například dieselu budeme potÅ™ebovat, abychom vyrobili stejný objem megawattů. Tuto cifru dále vynásobíme aktuální cenou dané pohonné hmoty, a hned uvidíme, zda je toto Å™eÅ¡ení skuteÄnÄ› levnÄ›jší.

elektrikar1

Faktem totiž je, že kvalitnější elektrárny mají zpravidla i vyšší výkon. To znamená, že na jejich provoz bude potřeba méně paliva, a tím pádem vás tedy bude stát méně peněz. Proto je potřeba vzít do úvahy i tento údaj, než se rozhodnete pro koupi.

JistÄ›, lze namítnou, že u solárních elektráren žádné palivo nekupujete. Zde je ale nutné si spoÄítat, zda skuteÄnÄ› zvládne vyrobit dostatek proudu na to, aby pokryl vaÅ¡i spotÅ™ebu, a to i v zimÄ›. Jen tak budete mít jistotu, že neprohloupíte.