Služby

Klasicistní drama

Pojďme se podívat na velice zhuštěné informace právě o tomto období světových dějin.
·         rekatolizace, centralizace moci – posílení řádu a pravidel
·         Francie – 1635 – akademie kardinála Richelieu (cenzura – co je vhodné vydávat)
·         mravní zásady, estetická pravidla
·         důraz na rozumovost a řád
·         jedinec by se měl podřídit společnosti
·         navazuje na antiku (3 jednoty, 5 dějství, verše, vznešený jazyk, tragédie…)
·         alexandrin – rétoričnost
·         vysoký x nízký styl
·         nízký styl – komedie, lidový charakter, satira vlády, porušování veršů > próza
·         cenzura akademiků – pokud se jim to nelíbilo, lidé je následovali; klaka = najaté publikum
·         tragická témata z antiky – hrdinové z historie a bohové
·         komediální témata z měšťanského témata – generační spory, kritika církve a šlechty
 zatažená divadelní opona
J. Racine – záporné hrdinky šílené), tragédie; Ifigenie, Faidra
P. Corneille – zlidšťování témat, mísení nízkého a vysokého stylu
Cid – tragikomedie, španělský hrdina bojující proti Maurům, zamiluje se do Chimény, její otec zabil otce Cida, Cid zabil jejího otce, ona se musí rozhodnout; láska x povinnost k otci, pošle na něj armádu – porazí je, vezmou se 
Moliére– hodil se králi Ludvíku XIV. – zesměšňoval šlechtu a církev, reflexe; psal nízká dramata (komedie a frašky); ve verších i próze, charakterová komedie
Tartuffe – Orgon (pán domu) chce dát dcetu Tartuffovi (chová se jako svatoušek, ale je podlý)
Harpagon
divadelní amfiteátr
Komedie dell’arte
– dlouhá tradice, ustálená forma a postavy; lidová divadelní představení, situační humor, zápletky, zvraty; improvizace – živost, reakce na publikum, aktuálnost;
generační a milostné problémy
pantalone – bohatý a tlustý kupec, nepřející, chlípný
dottore – vyzáblý a přísný právník/doktor, poučuje
harlekýn – vychytralý sluha, veselý, barevné oblečení
kolombína – vychytralá komorná, zamilovaná do harlekýna
Carlo Goldoni – pevný textový základ komedie dell’arte; lidová mluva, italské dialekty
Poprask na laguně – typické chování mužů a žen
Sluha svou pánů – citové problémy v rodině; zamilovaný pár Beatricie (převlékne se za svého bratra) a Frorino, sluha Truffaldino (harlekýn) slouží přestrojené Beatricii i Frorinovi
 
Klasicismus není pouze literární a divadelní směr, je to jakýsi styl života, kterým lidé v sedmnáctém století žili.