Politika

Prezidenti České republiky

V dnešním článku si připomeneme vznik České republiky jako samostatného státu a shrneme všechny prezidenty České republiky, minulé i toho současného. Podíváme se na stručný vývoj naší politiky s ohledem na vybraného/zvoleného prezidenta v daném období. Tyto informace by měl znát každý občan ČR a měl by být schopný o nich hovořit.
 ČR, Česká republika

Vznik samostatné České republiky

 
Od roku 1989 a během Sametové revoluce se rozpory mezi slovenskou a českou stranou velmi prohlubovaly. To vedlo k podepsání smluv mírovou cestou na konci roku 31.12.1992. Touto mírovou dohodou se z Česka a Slovenska staly samostatné státy, které si rozdělily svůj majetek, státnosti a závazky.
Bylo to přirozené vyústění situace. Samostatný stát byl vyhlášen k 1.1.1993 a od té doby figurovala ČR jen sama za sebe.
Od roku 1993 jsme měli pouze 3 prezidenty, ale každý z nich byl a 2 stále jsou velice výrazné politické osobnosti.
 Praha, Pražský hrad

Prezidenti samostatné České republiky

 
·         Václav Havel
·         Václav Klaus
·         Miloš Zeman
 
Václav Havel byl prezidentem v letech 1993 – 2003, bohužel v roce 2011 Václav Havel zemřel, zemřel na následky dlouhotrvajících zdravotních komplikací. Od roku 2003 do roku 2013 byl českým prezidentem Václav Klaus. Náš poslední a současný prezident nastoupil do své funkce v roce 2013 a jeho mandát trvá až do roku 2023.
Jak bychom popsali naše prezidenty? Václav Havel byl ten nejoblíbenější, Václav Klaus byl ten nejkonzervativnější a Miloš Zeman je tím nejkontroverznějším prezidentem. Všichni 3 ale velmi silně ovlivnili dějiny národa českého
Na hlavy našich prezidentů se vždy snášelo velké množství kritiky a nespokojenosti. My si ale myslíme, že všichni 3 prezidenti byli vybráni pečlivě, poctivě a s velkou dávkou pochopení. Můžeme říct, že jejich práce byla a je plněna naprosto dokonale a všichni by jim měli být vděční za to, jakým způsobem se oni starají o naši zemi.
Prezidentství je povolání jako každé jiné, proto bychom měli ocenit jejich dobře odvedenou práci.