Politika

Rodinná politika v ČR

Rodinná politika státu je souhrnem aktivit, které podporují rodinu. Zahrnuje mnohé oblasti. Zařazujeme do ní poměrně hodně věcí, jedná se třeba o bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce a infrastrukturu. Všechny tyto věci mají za úkol podporu přirozených funkcí rodiny. Tvorba koncepce rodinné politiky náleží Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a to konkrétně pod odbor rodinné politiky a sociální práce. Jak funguje rodinná politika u nás?
Jednou z hlavních nástrojů rodinné politiky je péče o děti v době vstupu rodičů na trh práce. Jedná se o školky. Cílem je i poskytování kvalitní služby péče o děti v době mateřské a rodičovské dovolené avšak tady už nám to trochu pokulhává. Jedná se o služby v dětské skupině, jeslích a mikrojeslích. Avšak ty jsou stále nedostatkové, spousta rodin nesežene pro dítě místo ani ve třech letech, natož dříve.
žena s dítětem
Dalším z nástrojů rodinné politiky u nás v zemi jsou dávky určené rodinám s dětmi. Jedná se především o rodičovský příspěvek pro rodiče dětí do 4 let věku, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, přídavky na děti a sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu. Na rodičovský příspěvek mají nárok všichni rodiče do čtyř let. Ostatní dávky jsou podmíněny určitým příjmem, dítětem v pěstounské péči, nebo péčí o dítě postižené. Dávky jsou asi nejvíce viditelnou funkcí rodinné politiky.
Rodinná politika by měla podporovat funkci rodin a neměla by do nich příliš moc zasahovat.
rodiče s miminkem
Rodiny musí mít své soukromí. Stát si tedy klade za cíl rodiny podporovat tak, aby fungovaly samy a nebylo nutné nad nimi dohlížet. Cílem rodinné politiky je také podpora mladých lidí, aby měli rodiny a nekončili sami bez dětí. Děti jsou totiž zájmem státu, pokud by demografická křivka nadále klesala, pak by se mohl stát dostat do špatné situace.