Služby

Vybírejte již nyní z tematických táborů pro vaše děti

Prázdniny se kvapem blíží a i když máme pocit, že naše děti měly vloni i letos verneovské prázdniny dle knihy Julese Verna „Dva roky prázdnin“, stejně bychom se měli připravit na to, že přijdou v červenci a v srpnu letošního roku skutečné p r á z d n i n y, které mají své kouzlo již jen tím, že jsou definitivně a provždy dané a jsou stále ve stejném termínu. A proto se na ně naše děti těší. Žádná on-line výuka, žádné počítače, a hlavně moci si zaběhat a vyhrát si s kamarády, když o „koronavirových prázdninách“ nemohly pořádně ven. Děti při on-li výuce zažily mnohdy šok. Dříve je rodiče odháněli od počítačů a době on-line výuky je naopak u počítačů drželi zuby nehty, až se dětem elektronika zajídala …

děti hra

Proto se, milí rodiče, vynasnažte, aby vaše děti prožily krásné prázdniny tak jak si zaslouží a jak mají správně vypadat a vyberte pro své studentíky jeden z tematických táborů. Volte a vybírejte podle toho, co vašemu dítěti vyhovuje, v čem se vidí ono – ne v čem ho vidíte vy! Jsou to jeho prázdniny, tak mu dovolte je strávit podle svého. A možná že z tábora, který si vybralo samo, přijede nadšené a bude ve svém záměru pokračovat anebo přijede s tím, že jste měli pravdu a příště zkusí zase něco jiného, co mu třeba i doporučíte vy. Ale hlavně by si to vaše dítě mělo samo zkusit. Jinak nepřijde na to, zda se mu líbí to či ono.

on line výuka

Na tematických táborech se děti naučí spoustu věcí, mají volnost, ale zároveň musejí dodržovat pořádek ve svých „světničkách“. Naštěstí se udržel tak zvaný bodovací systém ještě z dob našeho mládí, kdy se přidělovaly body za úklid. Tak alespoň máte jakousi malou jistotu, že vaše dítě nezvlčí, protože si bude muset na chatce svou postel ustlat a srovnat věci ve skříňce.

Děti vzpomínají na hry, zábavu a nové kamarády pak celý rok, a ne jedno dítě si chce tematický tábor zopakovat i příští rok.