Zajišťujeme – činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců komplexním servisem. Rozumíme skutečnosti, že každý poradce by měl být schopen svému partnerovi – zákazníkovi – umět nabídnout komplexní orientaci v daném problému, tzn. že bude schopen citlivě posoudit všechny vlivy, které vstupují do řešení daného problému ve vzájemně provázaných vztazích. Jsme schopni nabídnout zákazníkovi orientaci v množině informací, která je mu nejrůznější formou prezentována (propagační materiály, mítinky, semináře, diskusní fóra, veletrhy, kongresy apod.) a tím mu efektivně pomoci v orientaci při řešení jeho problému v dané oblasti, která souvisí s energetikou, ekonomií, organizací a finančnictvím.

consulting1

Nabízíme následující typy technologií:

  • KOGENERAČNÍ JEDNOTKY – motorová kogenerace (zemní plyn, bioplyn)
  • TRIGENARACE – optimální využití tepla
  • KOTLE NA BIOMASU – teplovodní, horkovodní a parní
  • PARNÍ A SPALOVACÍ TURBÍNY
  • KONDENZAČNÍ KOGENERAČNÍ ELEKTRÁRNY A TEPLÁRNY – fosilní paliva + biomasa (fytomasy, dendromasy)
  • PAROPLYNOVÉ CYKLY
  • TECHNOLOGIE ORC
  • TECHNOLOGIE PRO VYUŽÍVÁNÍ ODPADNÍHO TEPLA – tepelná čerpadla, kondenzační výměníky, kotle na odpadní teplo – utilizační kotle

Z titulu typu provozu kde se pohybujete, bychom se rádi zaměřili na technickou část řešení, konkrétně na:

  • Aplikování kombinované výroby elektrické energie a tepla – KOGENERACE, s tím že vyrobenou elektrickou energii a teplo uvažujeme použít pro vlastní spotřebu Vašich provozů
  • Rádi bychom se zaměřili i na využívání odpadního tepla, které je ve Vašich provozech – teplotu vzduchu v kotelnách a ve výměníkových stanicích, transformovat pomocí tepelných čerpadel voda – voda či vzduch – voda na výše potencionální a toto opět použít v systému a tím docílit vyšší účinnosti provozu, resp. doporučit nevhodnější technologii
  • Maximální využívání tepla, které je ve spalinách – spalinové kondenzační výměníky

Pochopitelně, všechny projekty nebo záměry řešíme komplexně od:

  • VIZE
  • STUDIE
  • TECHNICKÝ NÁVRH
  • ÚVODNÍ PROJEKT
  • PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ, REALIZAČNÍ PROJEKT a PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
  • INŽENÝRINK A SUPERVIZNÍ ČINNOST BĚHEM REALIZACE
  • Na základě studie a technického návrhu, bude zpracováno i finanční ohodnocení a finanční projet.
  • Kontinuální komunikace s partnerem – od prvního kontaktu, přes návrhy řešení, realizaci projektu až po provoz díla

banner_tenergo